Онлайн счетоводство


Услугата „Онлайн счетоводство“ вече не е нова за нашият пазар. Тя е насочена към малкият и среден бизнес, с единствената цел да улесни Вашата работа.
От много години счетоводството се извършва единствено онлайн, чрез електронен подпис.Целият обмен на информация с държавната администрация се осъществява по електронен път.
Благодарение на дистанционното счетоводство имате свободата да изберете своя счетоводител от всяка точка на страната.

При избор на услугата „Онлайн счетоводство“ за Вашата фирма се създава клиентско досие в нашата специализирана облачна платформа. Чрез уникален електронен адрес изпращате своите документи, които се записват във Вашето досие. Нямате задължение да посещавате офисът ни, за да подписвате, подпечатвате или да вземате документи.
Комуникацията с нас се осъществява изцяло по телефон и електронна поща.